Drukarnia Szuta

szuta1 szuta2 szuta3

Drukarnia Szuta

Jak stworzyć markę z młodzieńczym zacięciem Celem zadania było stworzenie serwisu odbiegającego od standardowych okienek oraz spersonalizowanie oferty, w której firma zdobyła wcześniej doświadczenie i jest rozpoznawalana na rynku. Otwarcie na funkcjonalność web to print podyktowane było rozwojem firmy oraz chęcią usprawenienia obsługi klientów. Z tworzeniem serwisu wiązało się też praca nad odpowiednią konfiguracja nowej marki.

Zrealizowane dla DigitalSystem Sp. z o.o.